zaprasza na konferencję:

"OD WYPADKU DO WYROKU -
odpowiedzialność prawna producentów
i użytkowników maszyn za wypadki w zakładach pracy"

26 października br. | Warszawa

PARTNERZY WYDARZENIA:

Więcej informacji

ELOKON Polska wraz z partnerami zapraszają na konferencję poświęconą omówieniu ważnego społecznie tematowi, jakim są wypadki przy pracy oraz ich konsekwencjom z perspektywy kadry zarządzającej, służb BHP i utrzymania ruchu oraz projektantów, producentów i użytkowników maszyn.


POZNAJ, DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEGO ZAPROSZENIA

AKTUALNY STAN PRAWNY

TYLKO PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE

PRACA NA CASE STUDY

1.
Omawiamy aktualne przepisy z udziałem inspektora Państwowej Inspekcji Pracy oraz prawnika specjalisty.

o

2.

Poznasz podejście Państwowej Inspekcji Pracy do prewencji, wypadków w zakładzie pracy oraz procedurę "krok po kroku" co robić w razie wypadku.

o

3.

Doświadczony BHP-owiec przedstawi najważniejsze zasady działania firmowego działu BHP.

o

4.

Poznasz realne zdarzenia wypadkowe, wraz z komentarzem nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

o

5.

Prawnik specjalista przedstawi możliwe konsekwencje związane z odpowiedzialnością kadry zarządzającej w kontekście wypadków przy pracy.o


AGENDA KONFERENCJI


"Od wypadku do wyroku - odpowiedzialność prawna producentów i użytkowników maszyn za wypadki w zakładach pracy"

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Ludwika Narbutta 85, Warszawa

godz. 9:00 - 10:00

 - rejestracja uczestników


godz. 10:00 - 10:10

- otwarcie konferencji
- prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej
- Mariusz Głowicki, Prezes Zarządu ELOKON Polska


SESJA 1 - prowadzący: Mariusz Głowicki, Prezes Zarządu ELOKON Polska


godz. 10:10 - 11:10  

Wymagania unijne dotyczące budowania i użytkowania maszyn

- Andrzej Oleśkiewicz, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Maszyn


godz 11:10 - 11:30  

Kształtowanie świadomości przyszłych pracowników o konieczności budowania bezpiecznych maszyn

- dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka,
Adiunkt na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, Politechnika Warszawska


godz. 11:30 - 12:00

Zadania i odpowiedzialność służb BHP.
Podejście do wypadków i prewencja wypadkowa w zakładach pracy

- Damian Ferski, Kierownik Działu BHP, FERRERO


godz. 12:00 - 13:00  

Lunch


SESJA 2 - prowadzący Jacek Gurzyński, Kierownik Akademii ELOKON


godz. 13:00 - 13:45 

Podejście Państwowej Inspekcji Pracy do prewencji wypadkowej i wypadków. Postępowanie kontrolne, środki prawne wydawane przez PIP, badanie wypadków i statystyki

- Włodzimierz Łabanowski, Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy


godz. 13:45 - 14:10 

Odpowiedzialność prawna za wypadki w pracy – kodeks karny/prokurator/postępowanie sądowe

- Jarosław Karasiński, radca prawny


godz. 14:10 - 15:00 

Studium wypadków - omówienie wybranych zdarzeń z przemysłu:
- opis wypadku
-postępowanie wypadkowe
- postępowanie sądowe, kary i wyroki

- ELOKON/przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy/Radca prawny


godz. 15:00 - 15:30 

Podsumowanie konferencji i zakończenie

SPRAWDŹ, KOGO SPOTKASZ NA NASZYM WYDARZENIU

Prelegenci na naszej nadchodzącej konferencji to zróżnicowany zespół ekspertów, którzy umiejętnie łączą w swoim przekazie wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem. Każdy z nich posiada głębokie zrozumienie zarówno teorii, jak i praktyki, co pozwala im przygotować wystąpienia, które nie tylko informują, ale także inspirują i stanowią realną wartość dla przedstawicieli biznesu.

Dzięki temu uczestnicy konferencji mogą spodziewać się prezentacji, które dostarczają im zarówno nowych informacji, jak i praktycznych porad, które mogą natychmiast zastosować w swoim życiu zawodowym.

Mariusz Głowicki

Prezes Zarządu ELOKON Polska

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, konstruktor systemów bezpieczeństwa.
Posiada doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa w kraju i za granicą. Zakres jego działalności to również ocena ryzyka i zgodności maszyn. Realizował projekty m. in. dla klientów z sektora energetyki, branży spożywczej, budowlanej, AGD i automotive. Autor wielu artykułów w wydawnictwach branżowych. Współpracuje z działającym przy PKN Komitecie Technicznym nr 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej. Certyfikowany specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (UDT-CERT).Marek Kusiak

Wiceprezes Zarządu ELOKON Polska

Absolwent Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera na kierunku Elektronika. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (obecnie Akademia Morska). Kolejnym krokiem w jego karierze było dołączenie do Elokon GmbH z siedzibą w Tornesch, gdzie pełnił funkcję głównego konstruktora, by później objąć stanowisko kierownika działu rozwoju. Współtworzy zaawansowane technicznie urządzenia elektroniczne związane z bezpieczeństwem maszyn oraz projektuje nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

W 1996 r. obejmuje funkcję Prezesa Zarządu ELOKON Polska, rozbudowuje dział rozwoju spółki oraz koordynuje współpracę między polskim i niemieckim zespołem firmy. W 2019 r. zostaje mianowany Wiceprezesem Zarządu oraz dyrektorem technicznym ELOKON Polska, z odpowiedzialnością za tworzenie nowych produktów oraz wdrożenia nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.

Autor artykułów technicznych z obszarów automatyki i systemów bezpieczeństwa.Jacek Gurzyński

Kierownik Akademii ELOKON

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz absolwent kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka maszyn przemysłowych oraz modernizacji maszyn w zakresie zgodnym z Dyrektywą Maszynową oraz Dyrektywą Narzędziową. Doświadczenie zdobywał w branży automotive u jednego z wiodących producentów części samochodowych. Zatrudniony w firmie Elokon Polska na stanowisku Elokon Academy Manager. Zajmuje się przeprowadzaniem audytów bezpieczeństwa maszyn oraz prowadzeniem szkoleń z tematyki: Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa maszyn, wykonywanie oceny ryzyka oraz dobór technicznych środków bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji oraz modernizacji maszyn przemysłowych.Damian Ferski

Kierownik Działu BHP w Ferrero Polska Sp. z o.o.

Od prawie 20 lat pełni kierownicze funkcje w obszarze BHP w międzynarodowych firmach produkcyjnych. Ukończył Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz studia MBA.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Posiadacz certyfikatu NEBOSH IGC (International General Certificate), który jest uznawany na całym świecie jako jeden z najważniejszych poziomów kwalifikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.Włodzimierz Łabanowski

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w latach 1989 – 1992 pracownik naukowy ART, od 1992 roku zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, obecnie na stanowisku nadinspektora. Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka

Adiunkt na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, Politechnika Warszawska

dr inż. D. Śniegulska-Grądzka, adiunkt na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, kierownik studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i badawczej, brała udział w licznych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych (np.: EPRODE, AERONET, REALISM, INNOGEAR, CYBERTECH). Autor i współautor 25 publikacji w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych oraz patentu. Współautor monografii oraz skryptu. Promotor ponad 60 prac dyplomowych.Andrzej Oleśkiewicz

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Maszyn w ELOKON Polska

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie audytów bezpieczeństwa maszyn, projektowania i montażu systemów bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Trener i wykładowca od 2005 roku, specjalizuje się w tematyce: Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa maszyn, ocena ryzyka, techniczne środki bezpieczeństwa. Współpracował w zakresie bezpieczeństwa maszyn miedzy innymi z firmami: Amica Wronki S.A., Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o. o, Faurecia (zakład Wałbrzych, Grójec, Jelcz-Laskowice), Eaton (Zakład Tczew, Bielsko-Biała), Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA, Avon Operations Polska Sp. z o. o, Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Autor wielu publikacji w prasie branżowej.


Tomasz Otrębski

Director of Engineering w ELOKON Polska

Inżynier praktyk, projektant systemów sterowania i zasilania maszyn oraz instalacji przemysłowych, konsultant, doradca i trener. Projektował, budował i uruchamiał maszyny oraz instalacje przemysłowe. Wspiera producentów maszyn z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej przy projektowaniu, budowie i modernizacjach maszyn i linii produkcyjnych oraz w procesie oceny zgodności z dyrektywami nowego podejścia. Doradza w zakresie stosowania standardów IEC 60204-1, NFPA70 E, NFPA79, UL508A. Optymalizuje procesy inwestycyjne w zakresie doboru skutecznych technicznych środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo i funkcjonalność dla maszyn i procesów przemysłowych. Ponad 5000 godzin wypracowanych na szkoleniach i wykładach.Jarosław Karasiński

Radca prawny

Radca prawny z blisko 25-letnim doświadczeniem w branży. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz uczestnik licznych szkoleń i kursów specjalistycznych.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz regulacjach dotyczących prawa gospodarczego i korporacyjnego, w tym związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Kontakt i informacje organizacyjne

 • PARKING - organizator nie zapewnia miejsc parkingowych. Zachęcamy do korzystania nawet z odleglejszych parkingów i dojazd komunikacją publiczną - stacja metra czy przystanek tramwajowy zlokalizowane są w pobliżu miejsca konferencji.

 • Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

  ul. Ludwika Narbutta 85, 02-524 Warszawa
 • Sala konferencyjna nr 321


  Kontakt:
 • Marta Stołowska; konferencja@elokon.pl,
  tel. 605 865 445
 • Rafał Kałęcki
  tel. 665 106 905

Dodatkowe informacje

Czy otrzymam fakturę?

Tak, faktura po dokonaniu wpłaty przesyłana jest na adres e-mail podany w zgłoszeniu. W razie potrzeby dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres: konferencja@elokon.pl

Czy otrzymam certyfikat potwierdzający udział w konferencji?

Tak, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat, który będzie wysłany na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu

Czy mogę zapłacić za udział w konferencji na podstawie faktury?

Tak, prosimy o kontakt na adres konferencja@elokon.pl w celu przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury

Jak mogę skontaktować się z organizatorem konferencji?

W razie pytań prosimy o kontakt na adres konferencja@elokon.pl lub tel. 605 865 445